ซุ้มเป็นแลนด์มาร์คอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เป็นทางเข้างานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพร็อพที่สามารถวางแล้วดูครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นจุดบอกเส้นทางเข้างานได้ หากตั้งอยู่ริมถนนจะดูโดดเด่นสะดุดตามาก ด้วยเพราะรูปทรงโค้งมนตัดกับตัวอาคาร ใช้เป็นแลนด์มาร์ค(บวกพื้นที่โฆษณา) และทางเข้างานได้เป็นอย่างดี (มีทั้งจำหน่ายและให้เช่า)